Er zijn momenteel geen afgelastingen

Historie

Voordat op 28 april 1936 de huidige voetbalvereniging in de kern Margraten opgericht werd, trapte men hier toch al enkele jaren tegen de bal. Reeds in 1926 werd er door RKVV Achilles in competitie verband gevoetbald. Hier kwam na anderhalf jaar door geldgebrek een einde aan.

In 1928 werd vervolgens een 2e poging geprobeerd. De vereniging Oranje werd opgericht, helaas was deze voetbal ook geen lang leven beschoren. Strubbelingen met de kerkelijke gedragscodes en de toenmalige toneelvereniging betekenden in 1930 het van einde van Oranje.

Tot 1935 bleef Margraten verstoken van voetbal in clubverband. Men kreeg toen toch weer de voetbalkoorts te pakken en nam Jef Peerboom het initiatief tot oprichting van de huidige voetbalvereniging. Met het kerkelijk gezag kwam men tot een oplossing. Er mocht zelfs een ledenoproep aan de kerk worden opgehangen. In het toenmalig Harmoniezaaltje, gelegen in de Eykerstraat, werd een oprichtings vergadering belegd. Het eerste bestuur werd gevormd door: voorzitter, dhr. Theelen; secretaris-penningmeester, dhr. J. Schwanen en de leden Jan Meertens, Jan Opreij en Jef Debeij.

De eerste vriendschappelijk wedstrijden werden niet zoals nu in Rood-Wit, maar in Zwart-Wit tenue gespeeld. Het terrein was gelegen in een wei van de Fam. Conjarts aan de Rijksweg. De eerste wedstrijd was een uit wedstrijd op Pinkstermaandag in Houthem tegen Iason. Deze werd verloren met 3-1. Er namen 2 teams deel aan de competitie van de Rooms Katholieke Limburgse Voetbal Bond. Het eerste in de 2e klasse en het tweede in de 3e klasse. Het eerste succes werd in België behaald. In 1936 werd hier namelijk de eerste prijs gewonnen in de serie-wedstrijden te St. Pietersvoeren. Door overlevering is nu nog, zeker bij de ouderen, het verhaal bekend dat men voor enkele “Frankskes” kon eten en voor nog minder kon drinken.

Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog bleef de club verstoken van succes in eigen land. In een nek aan nek race met Itterse Boys om het kampioenschap, kon de beslissende wedstrijd niet plaatsvinden vanwege de beperkingen die golden vanwege de oorlog. In deze periode werd er, hoewel moeizaam, toch “normaal” competitievoetbal gespeeld. In het seizoen ’42-’43 had RKVVM zelfs een trainer. Hij deed het belangeloos, maar kreeg hiervoor een vergoeding in natura. Frappant detail is wel dat er bijvoorbeeld in 1940 eerst een bal moest worden geleend in de Del voordat er gevoetbald kon worden. Door de slechte staat van de wegen en de velden kon deze “nood”competitie niet worden uitgespeeld.

Direct na de oorlog, in het seizoen ’46-’47, kon door RKVVM de eerste kampioensvlag worden gehesen. Omdat diverse voetballers als militairen naar Indonesië moesten, werd er helaas in de promotie wedstrijd tegen Marsana (Meerssen) verloren en dus ook niet gepromoveerd naar de Eerste Klasse.

 

 

Twee jaar later werd weer het kampioenschap behaald in de Tweede Klasse, nu werden ook de promotie wedstrijden gewonnen. Tegenstander Standaard was een maatje te klein voor het eerste en de promotie naar de Eerste Klasse kon dus gevierd worden. Tot dan toe werd er nog gespeeld in de kleuren Groen-Wit, deze werden Rood-Wit. Tevens werd in het seizoen ’52-’53 de naam gewijzigd van RKVV Margraten in RKVVM.

Het seizoen ’54-’55 bracht RKVVM haar eerste KNVB hoogtepunt. In de competitie eindigde RKVVM gelijk met Lemirsia bovenaan. Op kermiszondag 26 juni 1955 werd de beslissingswedstrijd in Eys gewonnen met 4-2. Ook de promotie wedstrijden tegen Iason en Kakertse Boys werden in het voordeel van RKVVM beslist en zo was promotie naar de 4e klasse KNVB een feit.

In 1958 werd er helaas gedegradeerd naar de Afdeling Limburg. Echter niet voor lang, want het jaar hierop werd weer het kampioenschap behaald en zodoende teruggekeerd naar de 4e klasse KNVB.

Begin jaren ’60 waren moeilijke tijden voor RKVVM. Tweemaal degradatie had tot gevolg dat we in de 2e klasse Afdeling Limburg terecht kwamen. Financieel gezien waren het ook zware jaren. Bij gebrek aan een trainer, werden de trainingen slecht bezocht en daardoor vielen de prestaties ook tegen.

In 1966 kwam er een ommezwaai. Het 30-jarig bestaan werd gevierd en opgeluisterd door een kampioenschap van het eerste elftal dat hierdoor promoveerde naar de 1e klasse. Tevens werd in 1967 het jeugbestuur opgericht met als doel om de jeugdafdeling, die er al was vanaf 1958, nog beter te laten functioneren om zo een gezonde basis te bieden voor de vereniging.

Het jaar 1973 was voor RKVVM het begin van een succesvolle periode. In dat jaar werd het eerste weer kampioen en promoveerde voor de 3e maal naar de 4e klasse KNVB.

Toen was er slechts de beschikking over een speel- en trainingsveld, gelegen aan de Eykerweg. Er is zelfs een periode geweest dat er getraind werd op een nabij gelegen wei. Inmiddels was de gemeente wel al begonnen met de aanleg van het huidige sportcomplex aan de Pres. Kennedystraat.
Op 17 augustus 1974 vond de officiele opening plaats. Een jaar later werden er ook lichtmasten geplaats, waardoor ook in de wintermaanden gewoon gespeeld en getraind kon worden.

In 1975 werd er een onderafdeling van RKVVM opgericht, de Dameshandbalclub. Door de flinke groei hiervan werd deze in 1979 zelfstandig en gaat nu door het leven als Handbalvereniging Margraten.

Het 40-jarig bestaan werd in het weekend van 11,12 en 13 juni 1976 op grandioze wijze gevierd in de oude veilinghallen aan de Rijksweg. Naast de vele artiesten die optraden (zoals de Georg Baker Selection) was de jubileumwedstrijd tegen de oud-internationals, met in de gelederen oud-Margratenaar, MVV-er en PSV-er Fons van Wissen, zeker voor zijn leeftijdsgenoten, een ware happening.

Na zeven jaar in de 4e klasse gespeeld te hebben werd in 1982 een nieuwe mijlpaal bereikt. In een zinderende beslissingswedstrijd in Gulpen werd van Zwart-Wit in de verlenging met 2-1 gewonnen. RKVVM promoveerde voor de eerste keer in haar geschiedenis naar de 3e klasse KNVB. Na 3 seizoenen in de 3e klasse degradeerde RKVVM weer naar de 4e klasse.

In 1986 werd het 50-jarig bestaansfeest gevierd. Dit werd een groot succes. Misschien werd hierdoor het verloren terrein snel teruggewonnen; RKVVM promoveerde weer naar de 3e klasse KNVB.

1988 was natuurlijk het jaar waarin het Nederlands Elftal Europees kampioen werd, maar ook de Jeugdafdeling vierde haar 30 jarig bestaan. Tevens vertrok toen Ronald Waterreus naar Roda JC om later bij PSV te gaan keepen. Waterreus heeft 7 interlands achter zijn naam staan.

Begin jaren ’90 waren evenals begin jaren ’60 niet succesvol voor RKVVM. Na degradatie naar de 4e klasse in 1990, degradeerde het eerste elftal in seizoen ’93-’94 zelfs weer terug naar afdeling. Toch bleef RKVVM aan de weg timmeren in deze moeilijke periode en kijken naar de toekomst. Zo werd de accommodatie in 1991 uitgebreid met 2 nieuwe kleedlokalen en een vergrote kantine.

In 1993 werd ook het sponsorschap met Hotel-Cafe-Restaurant Taveerne na 25 fantastische jaren beeindigd. In dat jaar werd niet alleen afscheid genomen van Taveerne maar ook van eigenaar Sjir. Onze nieuwe hoofdsponsor werd vanaf dat jaar Cafe Weustenraad, waar Gerrie ons elke keer verwelkomt.

Het seizoen ’95-’96 werd een uitzonderlijk jaar voor RKVVM. 4 van de 5 senioren teams behaalden een prijsje. Het eerste promoveerde weer naar de 4e klasse KNVB. Tevens werden het 2e , 4e en 5e elftal kampioen in hun klasse. Dit was een mooi begin voor het vieren van het 60-jarig bestaan in 1996.

Hierna volgden enkele jaren van redelijke anomiteit in de 4e klasse. Door een herindeling van de regio’s en klasses door de KNVB volgden er enkele jaren een versterkte degradatie. Dit wist RKVVM te overleven en men handhaafde zich in de 4e klasse. Helaas degradeerde men toch in 2004 naar de 5e klasse KNVB (de vroegere 1e klasse afdeling). Dit verblijf duurde gelukkig slechts 1 jaar. Met een zeer jeugdig team werd een 6e plaats behaald, maar door de behaalde laatste periodetitel kon er toch nacompetitie gespeeld worden voor een plek in de 4e klasse. RKVVM was op stoom gekomen, RKMVC en SV Vijlen werden met 5-3 en 5-1 opgerold. Vooral de wedstrijd tegen Vijlen was er een die niet vaak voorkomt, na 45 minuten stond het namelijk nog 1-0 voor Vijlen.

In 2005-2006 keerde RKVVM dus weer terug in de 4e klasse!

RKVVM is de grootste vereniging van Margraten met 5 senioren teams, 1 veteranenteam en 16 jeugdteams!

In het voetbalseizoen 2007-2008 degadeert RKVVM 1 naar de 5e klasse KNVB. RKVVM 3 daarintegen viert het kampioenschap in de 5e klasse KNVB-Limburg en promoveert naar de 4e klasse KNVB-Limburg.

Op 5 en 6 september 2008 viert RKVVM het 50-jarig bestaansfeest van haar Jeugafdeling. Op vrijdagavond vindt bij sponsor Weustenraad een feestavond plaats voor (oud-)jeugdleiders, vrijwilligers en sponsoren. Op zaterdag een grote 6-kamp voor de jeugdleden op het sportcomplex.

Op 10 maart 2009 overlijdt plotseling op 60-jarige leeftijd oud-Voorzitter Bert Kienhuis (2001-2005).

In het voetbalseizoen 2008-2009 behaalt RKVVM 1 de 1e periode-titel. In de wedstrijdenreeks aan het einde van het seizoen behalen zij het maximale aantal punten tegen IBC’03 en SV Nyswiller. Deze prestatie heeft tot gevolg dat RKVVM 1, na 1 jaar 5e klasse, opnieuw naar de 4e klasse promoveert.
RKVVM 2 eindigt in de res. 4e klasse B op de 3e plaats. RKVVM 3 behaalt een 5e plaats in de res. 4e klasse A. RKVVM 4 een 9e plek in de res. 6e klasse 603 en RKVVM 5 een 4e plaats in de res. 6e klasse 604.

Op 31 januari 2010 sluit Gerry en Marjan café Weustenraad aan de Eijkerstraat te Margraten, ruim 16 jaar het clublokaal van RKVVM. Aan hun beiden is RKVVM veel dank verschuldigd. Naast het clublokaal was café Weustenraad ook RKVVMs’ hoofdsponsor.

Op 23 april 2010 overlijdt na een kortstondig ziekbed Erelid René van Laar (85jr). Hij was ruim 70-jaar lid van de vereniging waaronder een groot aantal jaren bestuurslid. Op 28 augustus 2010 overlijdt Erelid en Oud-eerste elftal speler Jo Mans (78 jr.) eveneens na een zeer kortstondig ziekbed. Op 25 oktober 2010 overlijdt Erelid Jef Vaessen op 80-jarige leefdtijd. Hij was voorheen zeer actief betrokken bij het succesvolle Kiencomité. Jef was met eerder al overleden Albert Kusters de drijvende krachten achter het Kiencomité, dat gevormd werd uit leden van RKVVM, de Lentebloem, de Schutterij St, Sebastianus en Harmonie Concordia. Door toedoen van het Kiencomité vergaarde in de afgelopen 25 jaar (ca. 1975 -2000) 10-duizenden guldens voor de aangesloten verenigingen.

Het voetbalseizoen 2009-2010 is een weinig spectaculair voetbalseizoen. In de 4e klasse A behaalt RKVVM 1 21 punten uit 22 wedstrijden (9e plek); RKVVM 2 eindigt in de res. 4e klasse B op de 4e plaats met 37 punten uit 20 wedstrijden. RKVVM 3 (in de 4e klasse A) ookal 38 punten uit 20 wedstrijden (4e) en RKVVM 4 in de reserve 6e klasse 604 een 5e plaats met 34 punten uit 20 wedstrijden.
Na lange tijd start RKVVM het jubileumseizoen 2010 – 2011 met een 5e elftal.

Het jubileumseizoen wordt op 5 september 2010 geopend met een grote 6-kamp voor de jeugd en voor de senioren is de daarop volgende dag een BQ-middag met live-muziek en dj´s. Op zondag 12 september wordt een nieuw hoofdsponsor-contract bekrachtigd met Autoschadebedrijf Heuvelland uit de Fremme waarna de eigenaren de seniorenafdeling nieuwe shirts aanbiedt. Chapeau, hartelijk dank en wij hopen dat de samenwerking tussen Autoschadebedrijf Heuveland en RKVVM in zakelijk en sportief opzicht tot een mooie en succesvolle toekomst zal leiden.

Zoals al eerder gezegd het seizoen 2010-2011 is het jubileumseizoen van het 75-jarig bestaan van RKVVM. Op 6, 7 en 8 mei met feestactiviteiten in een grote feesttent Aan de Fremme en op 14 mei een jubileumwedstrijd van een RKVVM-selectie tegen Lucky Ajax (3-4). Aan deze feesten vooraf werd op 15 april in gemeenschapshuis Oos Heim de presentatie van het jubileumboek “RKVVM75jaar” georganiseerd. Voor meer gedetaileerde informatie wordt u verwezen naar de website: www.rkvvm75jaar.nl
Kortom RKVVM heeft een schitterend en geweldig jubileumseizoen achter de rug. Voor wat betreft de einduitslagen van de competitie vallen deze enigzins tegen: RKVVM 1 met de hakken over de sloot heeft zich kunnen handhaven in de 4e klasse A van de KNVB, 10 plaats met 19 punten uit 22 wedstrijden. RKVVM 2 eindigde als 2e in de 4eklasse B KNVB-afd Limburg, RKVVM 3 eindigt als 7e in de 4e kl A KNVB-afd Limburg. RKVVM 5 eindigt als 8e in de 6e klasse KNVB-afd Limburg. Een sportieve uitzondering vormt RKVVM 4: zij worden kampioen in de 6e klasse knvb-afd Limburg met 61 punten uit 22 wedstrijden. Zij vierden uitbundig hun feestje en promoveren het volgende seizoen.

Op vrijdag, 6 april 2012 bereikt ons het trieste bericht dat op 52-jarige leeftijd de al enige tijd zieke Egon Vaessen is overleden. Jarenlang was hij Voorzitter van, onze dank zij hem, heel actieve “Aktiviteitenclub”, daarnaast was hij oud-1e elftalspeler, veteraan en trouwe supporter !!

Het behalen van de 2e periodetitel in de 4e klasse B voor RKVVM 1 zorgde in het voetbalseizoen 2011-2012 kort voor een hoogtepunt. In de 1e ronde voor een extra promotieplaats verraste SCG1 RKVVM 1 door beide wedstrijden te winnen. Uiteindelijk redt ook SCG 1 niet de promotie!!

Zaterdag, 4 november 2012 zal de RKVVM-geschiedenis ingaan als een zwarte dag van RKVVM en de Margratense gemeenschap. Op weg naar de
uitwedstrijd van RKVVM E2 in Gulpen, overlijdt tengevolge van een noodlottig ongeval de moeder van Ditchano (Anja Simons). De twee inzittende jeugdspelers Ditchano en Melle worden met relatief lichte verwondingen opgenomen in het AZM. Het bestuur van RKVVM gelast alle wedstrijden voor het weekend af en biedt iedereen de gelegenheid om samen te komen op zondag in de kantine (10-12uur).

Opnieuw een heel zwart weekend in de gehele Nederlandse voetbalwereld. De KNVB heeft besloten alle amateurwedstrijden voor 9 december 2012 af te gelasten. Dit ter nagedachtenis aan de maandag overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen die afgelopen zondag tijdens de wedstrijd SC Buitenboys B3 – SV Nieuw Sloten B1 dusdanig mishandeld werd door spelers van Nieuw Sloten dat hij een dag later overleed.

Begin mei 2013 valt RKVVM de eer te beurt om genomineerd te worden voor de Rinus Michels Award in de categorie Beste Jeugdopleiding van Nederland. Helaas gaat vv De Meern met de eer strijken. Teleurgesteld maar bijzonder trots om de nominatie, vertrekt de RKVVM-afvaardiging uit Zwolle om het nieuws te brengen op de aansluitende feestavond in de kantine.

Het behalen van de 2e periodetitel in de 4e klasse B afdeling Limburg voor RKVVM 2 zorgde in het voetbalseizoen 2012-2013 voor een hoogtepuntje. In de 1e ronde voor een extra promotieplaats wordt Meerssen 3 met 4-3 verslagen. De hiernavolgende wedstrijd tegen RKUVC 3 eindigt een 3-1 nederlaag.

RKVVM-lid Rob Onnou was al enige tijd ernstig ziek; op woensdag, 12 juni 2013 overlijdt hij op 52-jarige leefdtijd. Rob voetbalde vele jaren bij junioren en senioren. Hierna heeft hij zich vele jaren verdienstelijk gemaakt als jeugdleider.

Het voetbalseizoen 2013-2014 is bijzonder succesvol verlopen. Met een rechtstreekse promotie van RKVVM 4 (kampioen in de reserve 5e klasse), behalen RKVVM 1 en RKVVM 2 door de winst in de finales van periode-kampioenen ook promotie naar de 3e klasse en de reserve 3e klasse. Prima resultaten dus.
Het eindklassement voor de competitie 2013-2014 ziet er als volgt uit:
RKVVM 1 ’n 2e plek in de 4e klasse A (22 wd – 53 pnt);
RKVVM 2 ’n 2e plek in de reserve klasse 4A (22 wd – 49 pnt);
RKVVM 3 ’n 8e plek in de reserve klasse 4B (22 wd – 25 pnt);
RKVVM 4 ’n 1e plek en kampioen in de res. 5e klasse 02 (22 wd-59 pnt);
RKVVM 5 ’n 5e plek in de reserve 6e klasse 04 (22 wd – 34 pnt)

In het jaar na de promotie speelt RKVVM goed voetbal in de 3e klasse. Dit resulteert zelfs in het behalen van de periodietitel op de laatste speeldag van de competitie. Uitendelijk verliest RKVVM 1 in 2 doldwaze onderlinge duels met Hebes de promotie naar de 2e klasse. Dit betekent ook meteen de laatste wedstrijd van Rene Hofman als trainer bij RKVVM.

In mei 2015 stopt Jo Heusschen na 45 jaar als (jeugd)leider bij RKVVM. Het zal wennen zijn om Jo niet meer langs de lijn de zien.

In de zomer van 2015 overlijden binnen enkele weken 3 RKVVM coryfeeën: Felix Prevoo, Chrit Pinckers en Fons van Wissen.

Als voorbereiding op het 80 jarig bestaan gaat RKVVM weer opzoek naar zijn roots: het samen verenigen. Samen met de KNVB gaat bestuurslid Rene Boersma aan de slag met het project Back to Basic waarbij met een breedtedoorsnee van de vereniging het gesprek aangegaan wordt waar we met de vereniging naar toe willen. Resultaat is naast vele goede ideeën ook meerdere vrijwilligers die zich aansluiten bij RKVVM. Helaas komt Rene Boersma niet meer toe aan het uitvoeren van alle ideeën. Rene verliest de oneerlijke strijd en overlijdt in februari 2016.

Het 80 jarig bestaansfeest begint in april 2016 met de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen Jo Heusschen, Leon Kuijpers en Jef van Wissen. Op een feestelijke dag worden de heren in het zonnetje gezet. Zij krijgen samen met hun familie en directe vrienden en feestlunch aangeboden in de kantine van RKVVM.

De RKVVM-traditie zet zich voort. Bij een jubileum hoort ook een kampioenschap. In mei 2016 behaalt RKVVM 2 namelijk het kampioen in de 3e klasse reserve. Het jubileum wordt verder gevierd op 11 juni 2016 met een voetbalparty voor de jeugd en huldigingswedstrijd voor de RKVVM 2 kampioenen tegen het jubilarissenteam. Aansluitend is er een feestavond.

Op 23 maart 2017 wordt een voetbalclinic voor de jeugd georganiseerd met medewerking van Boudewijn Zenden, oud speler Liverpool, PSV en Barcelona.

Het nieuwe seizoen 2017-2018 start RKVVM met de trainers RKVVM Marcel Canisius en Ron Janssen. Waar op het veld aan een nieuw team gebouwd wordt, wordt er ook met vereende (RKVVM-)krachten aan de gebouwen van RKVVM gewerkt. De toiletgroep verhuisd naar de begane grond en de bestuurskamer wordt uitgebreid. In oktober 2017 volgt de opening van deze 2 ruimtes.

Ook 2017 spaart RKVVM niet met overlijdens. In februrari overlijdt Jef van de Ven en in september overlijdt Jean Conjarts. 2018 begint niet beter met het overlijden van Hubert Stassen op 5-1-18.

In mei 2018 weet RKVVM 1 ondanks verlies na penalty’s in de beslissingswedstrijd tegen VV Hellas toch 3e klasser te blijven. Dit vanwege het wegvallen van Jong De Graafschap en het doorschuiven van teams, waardoor er een extra plaats vrijkomt in de 3e klasse.

In het kader van “RKVVM, meer dan alleen voetbal” heeft RKVVM al meerdere jaren een kruis geadopteerd op het Amerikaans Kerkhof. Een afvaardiging van RKVVM mocht in mei 2018 een nichtje van de geadopteerde soldaat Lynn Mead ontmoeten op de Amerikaanse begraafplaats.

Nadat hij al jeugdspeler, 1e elftal speler, jeugdleider, hoofd jeugdleider, trainer RKVVM 1 en bestuurslid is geweest wordt Peter Meertens nu ook voorzitter van RKVVM.

Om de toekomst van het jeugdvoetbal veilig te stellen, zodat alle jeugd in alle leeftijden voetbal kunnen spelen is de laatste tijd veelvuldig overleg geweest tussen de verenigingen FC Gulpen, SV Sibbe en RKVVM. Waar RKVVM al enkele jaren een succesvolle samenwerking heeft met Sibbe, wordt deze nu ook uitgebreid met FC Gulpen. Dit resulteert in een samenwerking tussen de jeugdafdelingen vanaf seizoen 2018-2019. Dit gebeurt onder de naam van SJO Krijtland. Hoofdsponsor van de gezamenlijke jeugdopleiding wordt Plus Kleijnen Margraten/Gulpen.

In mei 2019 worden weer enkele RKVVM-ers vanwege hun verdiensten voor het verenigingsleven in Margraten Koninklijke onderscheidingen: Jo Lousberg Jan Hombleu en Peter Meertens.

Na diverse jaren van prettige samenwerking verlengt hoofdsponsor Autoschade Heuvelland in september 2019 voor de laatste keer het hoofdsponsorschap.

Vanaf februari 2020 breekt er een bijzondere en onzekere tijd in de wereld aan: Covid 19 breekt uit. Tot mei 2022 wordt er regelmatig door de regering een lockdown afgekondigd. Deze treft ook RKVVM. Er kan maar beperkt getraind worden en competities worden maar half gespeeld. Tijdens deze pandemie overlijden ook 2 RKVVM-coryfeeën: Jef Ramaekers en Jean Stassen.

In deze periode weet RKVVM echter ook een nieuw hoofdsponsorschap voor de senioren binnen te halen. Deze keer niet 1 hoofdsponsor, maar zelfs 3 hoofdsponsors: Plus Kleijnen Margraten (Cyril Kleijnen), Waprof (Ralf Willems) en Klinkers Zoetwaren (Remy en Jordy Meertens).

In augustus 2022 mag RKVVM weer meerdere rustplaatsen verzorgen voor de Heuvelland 4 Daagse. Sinds 2010 is dit een vast terugkerend event waar RKVVM met veel vrijwilligers bij helpt. Vlak na dit event overlijdt voormalig hoofdsponsor, clublokaalhouder en kantinebeheerder Ger de Geus.

Vanaf seizoen 22/23 is Ralph Nicolai de nieuwe hoofdtrainer van het 1e. Hij gaat met RKVVM 1 proberen bovenin de 4e klasse te voetballen en zelfs promotie naar de 3e klasse af te dwingen. Jan Laumen heeft het 2e onder zijn hoede.

Op 16 augustus 2023 komt voormalig secretaris en penningmeester Michel Kleijnen te overlijden.